logo

Banken en andere financiële instellingen zijn van nature zeer veilige omgevingen. Ze vereisen de meest geavanceerde systemen om zowel fysieke activa als uiterst gevoelige gegevens te beschermen. Deze gebouwen moeten worden voorzien van een uiterst betrouwbare beveiliging. Weten wie zich in het gebouw bevindt en waar ze zich op een bepaald moment bevinden, is een essentieel onderdeel van deze strategie.

Ontwerpers, bestekschrijvers en installateurs van hoogbeveiligde toegangscontrolesystemen weten dat geen twee projecten identiek zijn. Elk bankgebouw en elke financiële instelling bevindt zich in een unieke situatie, met unieke vereisten inzake veiligheid en toegang. Deze gebouwen moeten een strenge beveiliging combineren met de behoefte aan efficiëntie, en vaak ook met een voor het publiek toegankelijke ruimte.

A locked padlock sits on top of a laptop computer to represent cyber security

End-to-end encryptie

KRYPTO is een uiterst hoogbeveiligde versie van ons vertrouwde ATRIUM toegangscontrolesysteem. KRYPTO is uitgerust met AES-encryptie van militaire kwaliteit en creëert automatisch unieke verificatiesleutels voor elke site en elk toegangsbewijs, zodat de gegevens binnen het hele systeem betrouwbaar beschermd zijn. Kaart klonen, een belangrijke risicofactor voor hoog beveiligde omgevingen, wordt onmogelijk gemaakt door de AES-encryptie.

Er is geen handmatige configuratie nodig om de encryptie in het KRYPTO systeem in te stellen. Het systeem is meteen gebruiksklaar want alles is reeds voor u gedaan.

 

 

Krachtige, ondoordringbare toegangscontrole
Geavanceerde biometrische verificatie
Naadloos geïntegreerd gebouwbeheer

Betrouwbaar beheer van de infrastructuur

De A22K controller, uitgerust met AES-encryptie, biedt ook een ingebouwde telfunctie waarmee gemakkelijk geavanceerde beveiligingsprotocollen kunnen worden opgezet. Wanneer mensen een bepaalde zone binnenkomen of verlaten, tonen ze hun toegangsbewijs en werkt de controller onmiddellijk de aanwezigheidslogboek voor die zone bij. Wanneer de vooraf gedefinieerde bezettingslimiet voor die ruimte is bereikt, worden alle deuren naar de ruimte automatisch vergrendeld en kan niemand meer naar binnen totdat er een ruimte vrijkomt.

Een ander niveau van beveiliging

Bij biometrische toegangscontrole wordt gebruik gemaakt van gegevens die uniek zijn voor personen, zoals vingerafdrukken, gelaatstrekken of irispatronen. Waar traditionele fysieke toegangsbewijzen verloren, gestolen of beschadigd kunnen raken, is het buitengewoon moeilijk om biometrische informatie te klonen. Om zelfs dit kleine risico tegen te gaan, hebben ievo vingerafdruklezers een optionele detectiefunctie voor vervalsing met ISOPAD Level 1-certificatie.