logo

Wat is capaciteitsbeheer?

Capaciteitsbeheer, ook bekend als bezettingsbeheer, verwijst naar de praktijk van het beperken of controleren van het aantal mensen in een bepaalde ruimte op een bepaald moment.

Mensen worden in en uit een ruimte geteld, terwijl het systeem bijhoudt hoeveel er binnen zijn. Wanneer de vooraf vastgestelde limiet van het aantal toegestane personen in de ruimte is bereikt, wordt de ruimte automatisch vergrendeld en kan niemand er meer in. Pas als een persoon bij het verlaten van de ruimte uitgeteld is, kan een andere persoon zijn plaats innemen.

Beperk het aantal personen in een bepaalde ruimte of gebied
Automatisch de deur opnieuw vergrendelen wanneer de limiet is bereikt
Maak tijd- en aanwezigheidsrapportage eenvoudig
A side view of a glass entrance door to an office, with many people walking towards it, slightly blurred to show the speed of their movement

Wie heeft behoefte aan capaciteitsmanagement?

Capaciteitsmanagement is een manier om ervoor te zorgen dat er op een bepaald moment niet te veel mensen in een bepaalde ruimte zijn.

  • Voor sociale afstand. Maak sociale afstand gemakkelijk door het aantal mensen in bepaalde zones te beperken.
  • Voor veiligheid. Sommige locaties hebben vooraf ingestelde veilige bezettingslimieten als gevolg van de omstandigheden of beperkingen van het gebouw.
  • Voor zones met vergrendeling. In hoogbeveiligde omgevingen of cleanrooms kan de eis bestaan dat een deur pas mag worden geopend als een andere deur opnieuw is vergrendeld.
A black plastic keypad is mounted on a white wall with blue illuminated keys. A person's hand holding a white access card is reaching out to present the card to the keypad for access control validation

Capaciteitsbeheer in ATRIUM

ATRIUM-controllers zijn standaard uitgerust met een ingebouwde tellerfunctie. Wanneer gebruikers een deur naderen, tonen ze hun legitimatie door ofwel een kaart aan te bieden, hun persoonlijke code in te voeren, hun vingerafdruk te scannen, of een andere methode. Als zij toestemming hebben om het gebied te betreden, wordt de lezer groen, wordt de deur ontgrendeld en kunnen zij vrij naar binnen.

Op dat moment telt de teller 1 op bij het interne record van de bezetting van de ruimte. In de ATRIUM software wordt een bovengrens van capaciteit gekozen, afhankelijk van de specifieke behoeften voor die ruimte of zone. Zodra het aantal personen in de zone die limiet bereikt, worden alle gecontroleerde deuren naar die zone automatisch vergrendeld. Als een andere persoon toegang probeert te krijgen, geeft de lezer een rood licht en wordt hem de toegang geweigerd.

In het ATRIUM-systeem worden deuren niet individueel gecontroleerd, maar in groepen die zones worden genoemd. Dit betekent dat als een bepaalde ruimte of zone kan worden betreden door meerdere gecontroleerde deuren, het tellergeheugen wordt gedeeld door alle deuren naar die zone. Als de limiet van de zone 10 personen is, en er komen 5 personen binnen via deur A, dan komen er nog eens 5 personen binnen via deur B, dan staat de totale capaciteit van de teller voor de hele zone op 10. Zelfs als iemand door deur C naar binnen wil, wordt hem de toegang geweigerd.